چهارشنبه 09 اسفند 1402
دانشگاه علوم پزشکی همدان

لیست اخبار صفحه :1
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، در خدمت مردم برای ارتقای سواد سلامت

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، در خدمت مردم برای ارتقای سواد سلامت

کتاب دروازه عبور به دنیای دانش و فرهنگ است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست؛ ۲۴ آبان ماه در تقویم کشور، بزرگداشت علامه طباطبایی و به نام «روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار» نامگذاری شده است. به منظور گرامیداشت جایگاه کتاب و تقدیر از تلاش های فعالان، اساتید، دانشجویان و تمامی فعالین عرصه کتاب، روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی در مصاحبه ای با دکتر سید عابدین حسینی آهنگری، مدیر گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی پرداخته است.

    پرسش و پاسخ از کتابدار