آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 35837
 بازدید امروز : 693
 کل بازدید : 778374
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 2/0451

صفحه اصلي > گروه هاي آموزشي > گروه علوم آزمايشگاهي > جدول ترم بندی كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي 

دانشگاه علوم پزشكي همدان- دانشكده پيراپزشكي

گروه علوم آزمايشگاهي روزانه

 برنامه 8ترم تحصيلي دانشجويان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

 

ترم اول دانشجويان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي روزانه

رديف

واحد

ارزش واحد

پيشنياز

1

تربيت بدني 1

1

 

 

2

آئين زندگي

2

 

 

3

آناتومي

3

 

 

4

شيمي عمومي

3

 

 

5

زبان انگليسي عمومي

3

 

 

6

زيست شناسي سلولي –مولكولي

3

 

 

7

ادبيات فارسي

3

 

 

جمع واحدهاي ترم يك

18

 

 

 ترم دوم دانشجويان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي روزانه

رديف

واحد

ارزش واحد

پيشنياز

1

انديشه اسلامي 1

2

 

 

2

فيزيولوژي

3

زيست شناسي سلولي –مولكولي

 

3

فيزيك عمومي

3

 

 

4

بافت شناسي

2

آناتومي

 

5

بيوشيمي عمومي

4

شيمي عمومي

 

6

روانشناسي

2

 

 

7

كامپيوتر

2

 

 

جمع واحدهاي ترم دو

18

 

 

ترم سوم دانشجويان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي روزانه

رديف

واحد

ارزش واحد

پيشنياز

1

جمعيت و تنظيم خانواده

2

 

 

2

بهداشت عمومي و اپيدميولوژي

2

 

 

3

آمار حياتي

2

 

 

4

فيزيك حياتي

2

فيزيك عمومي

 

5

بيوشيمي پزشكي1

4

بيوشيمي عمومي

 

6

تربيت بدني 2

 

تربيت بدني 1

 

7

انديشه اسلامي 2

2

انديشه اسلامي 1

 

8

ميكروبشناسي

3

 

 

جمع واحدهاي ترم سه

18

 

 

 

 

 ترم چهارم دانشجويان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي روزانه

رديف

واحد

ارزش واحد

پيشنياز

1

آسيب شناسي عمومي

3

بافت شناسي

 

2

ايمني شناسي پزشكي

5

فيزيولوژي

 

3

انقلاب اسلامی ایران

2

 

 

4

فارماكولوژي

2

بيوشيمي پزشكي1

فيزيولوژي

5

بيوشيمي پزشكي2

3

بيوشيمي پزشكي1

 

6

باكتري شناسي 2

4

ميكروبشناسي عمومي

 

جمع واحدهاي ترم چهار

19

 

 

ترم پنجم دانشجويان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي روزانه

رديف

واحد

ارزش واحد

پيشنياز

1

تفسير موضوعي قرآن

2

 

 

2

ويروس شناسي پزشكي

3

ميكروب شناسي عمومي

 

3

انگل شناسي كرمها1

3

انگل شناسي كرمها

 

4

خون شناسي 1

5

بيوشيمي پزشكي1

 

5

ترمينولوژي پزشكي

2

 

 

6

هورمون شناسي

2

بيوشيمي پزشكي2

 

جمع واحدهاي ترم پنج

17

 

  ترم ششم دانشجويان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي روزانه

رديف

واحد

ارزش واحد

پيشنياز

1

انگل شناسي 2

3

انگل شناسي1

 

2

سم شناسي

2

فارماكولوژي

 

3

قارچ شناسي2

3

ميكروبشناسي

 

4

خون شناسي2

3

خون شناسي1

 

5

تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي

2

 

 

6

اصول فني و نگهداري

1

بيوشيمي پزشكي2

فيزيك حياتي

7

تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

8

اصول ايمني و حفاظت در آزمايشگاه

1

ايمني شناسي پزشكي

ويروس شناسي

جمع واحدهاي ترم شش

15

 

 ترم هفتم دانشجويان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي روزانه

رديف

واحد

ارزش واحد

پيشنياز

1

ايمنوهماتولوژي

3

ايمنولوژي پزشكي

 

2

ژنتيك پزشكي

1

زيست شناسي

 

3

سمينار

1

بيوشيمي پزشكي2

خون شناسي

4

كارآموزي1

4

 

 

5

مديريت و قوانين آزمايشگاه

1

 

 

6

روشهاي كنترل كيفي در آزمايشگاه باليني

1

 

 

7

آشنايي با بيماريهاي داخلي

2

 

 

8

تاريخ تحلیلی صدر اسلام

2

 

 

جمع واحدهاي ترم هفت

15

 

 

  ترم هشتم دانشجويان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي روزانه

رديف

واحد

ارزش واحد

پيشنياز

1

كارآموزي 2

12

كارآموزي1

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

جمع واحدهاي ترم هشت

12

 

 

 

 

لینکهای مفید

عنوان