به وب سایت دانشکده پیراپزشکی همدان خوش آمدید ***سال 1400سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گرامیباد
صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > گروه فناوری اطلاعات سلامت  

 

 رشته فناوري اطلاعات سلامت

 

  نام و تعريف رشته:

            كارشناسي پيوسته رشته فناوري اطلاعات سلامت Health information technology(B.sc.)

 فارغ التحصيلان اين مقطع قادر خواهند بود تصدي و مديريت بخش فناوري اطلاعات سلامت را در كليه موسسات ارائه خدمات بهداشتي و درماني به عهده گرفته و در زمينه ايجاد و اداره سيستم هاي اطلاعات سلامت با استفاده از فناوري اطلاعات ،ايفاي نقش نمايند.

 تاريخچه رشته :  

اين رشته در آمريكا در مقاطع كارداني و كارشناسي به صورت پيوسته و ناپيوسته وجود دارد.

رسالت رشته:

 رسالت اين رشته عبارت است از تربيت افراد كارآزموده اي كه بتوانند –تصدي و مديريت بخش فناوري اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوري و پردازش داده ها (سازماندهي، طبقه بندي و محاسبات آماري) و ذخيره سازي بازيابي اطلاعات.

 - تحليل شاخص هاي بهداشتي

 - مشاركت در كارشناسي،طراحي و پياده سازي نظام Hospital information system بر عهده بگيرند.