متن متحرک مورد نظر ، حذف شده است
< AryanicCMS:pic:0:0:0:0:0>
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2027
 بازدید امروز : 322
 کل بازدید : 1363135
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 2.9182

صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > گروه فناوری اطلاعات سلامت  

 

معرفي رشته فناوري اطلاعات سلامت

 

نام و تعريف رشته:

 كارشناسي پيوسته رشته فناوري اطلاعات سلامت Health information technology(B.sc.)

 فارغ التحصيلان اين مقطع قادر خواهند بود تصدي و مديريت بخش فناوري اطلاعات سلامت را در كليه موسسات ارائه خدمات بهداشتي و درماني به عهده گرفته و در زمينه ايجاد و اداره سيستم هاي اطلاعات سلامت با استفاده از فناوري اطلاعات ،ايفاي نقش نمايند.

 تاريخچه رشته :  

اين رشته در آمريكا در مقاطع كارداني و كارشناسي به صورت پيوسته و ناپيوسته وجود دارد.

رسالت رشته:

 رسالت اين رشته عبارت است از تربيت افراد كارآزموده اي كه بتوانند –تصدي و مديريت بخش فناوري اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوري و پردازش داده ها (سازماندهي، طبقه بندي و محاسبات آماري) و ذخيره سازي بازيابي اطلاعات.

 - تحليل شاخص هاي بهداشتي

 - مشاركت در كارشناسي،طراحي و پياده سازي نظام Hospital information system بر عهده بگيرند.

  ارزش هاي حاكم بر رشته:

 با توجه به مباني الهي و ديني در جامعه ما ،ارزشهاي اخلاقي و اعتقادي جز لاينفك آموزش ميباشد.در همين راستا فارغ التحصيلان اين رشته ، صرف نظر از سن،جنس،رنگ،نژاد،فرهنگ و مذهب بيماران در راستاي ارتقاي سطح كمي و كيفي خدمات بهداشتي در ماني گام برداشته و جهت ارتقا كيفيت درمان و دفاع از حقوق بيماران با تاكيد بر محرمانگي، اطلاعات مراقبت بهداشتي ايشان را به نحو مطلوب سازماندهي و مديريت مينمايند.

 چشم انداز:

در ده سال آينده دانش آموختگان اي رشته نيروي مورد نياز غالب مراكز بهداشتي درماني و حوزه هاي ستادي آن را در كشور تامين و از نظر استاندارد هاي مديريت اطلاعات در مقايسه با كشورهاي منطقه بالاترين رتبه را كسب نمايند.

اهداف كلي:

 هدف كلي اين برنامه عبارت است از تربيت افراد كارامدي كه بتوانند در زمينه هاي زير فعاليت داشته باشند.

1- مديريت بخش فناوري اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوري و پردازش داده ها (سازماندهي،طبقه بندي و محاسبات آماري) و ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات

2- تامين اطللاعات مورد نيازجهت دفاع از حقوق بيمار/مراجعه كننده ، موسسات و كاركنان بهداشتي درماني از طريق حفظ مستندات اطلاعات مراقبت بهداشتي

 3- تامين اطلاعات مورد نياز به منظور بهره برداري هاي آموزشي،پژوهشي،خدماتي و آماري مرتبط به رشته هاي مختلف پزشكي

 

 نقش هاي دانش آموختگان در نظام بهداشتي:

 دانش آموختگان اين دوره داراي نقش هاي خدماتي ، آموزشي، مديريتي و پژوهشي مي باشند.

 وظايف حرفه اي دانش آموختگان:

1- وظايف آموزشي

 الف- آموزش كاركنان مرتبط با بخش فناوري اطلاعات سلامت

 ب- آموزش كاركنان جديد در زمينه روند گردش امور در بخش فناوري اطلاعات سلامت

 2- وظايف خدماتي

 الف- تحليل و سازماندهي اطلاعات و كد گذاري اطلاعات پزشكي بيماران در مراكز بهداشتي درماني دولتي و خصوصي و مطب ها

 ب- كد گذاري مالي اطلاعات پزشكي (تعرفه خدمات تشخيصي و درماني )و تعيين مغايرت ها

 ج- تحليل شاخص هاي آمار بيمارستاني(مرگ و مير، بيماري ،مالي و ...)و ارائه به مديران مربوط و كاربران مجاز.

 د- ارئه اطلاعات پزشكي به كاربران مجاز با رعايت موازين قانوني

 ه- اجراي مصوبات مربوط به اطلاعات پزشكي بيماران

 و- مشاركت در امور مربوط به خدمات ماشيني اطلاعات سلامت

 ي- مشاركت در طراحي فرم هاي اطلاعات سلامت

 3- وظايف مديريتي:

الف- مديريت بخش فناوري اطلاعات سلامت

 4- وظايف پژوهشي  

الف- انجام پژوهش هاي كاربردي در حوزه سيستم هاي اطلاعاتي بهداشت و درمان

ب- مشاركت در طراحي و جمع آوري اطلاعات پژوهشي در حوزه بهداشت و درمان

 استراتژي هاي كلي آموزشي :

استراتژي اين برنامه تلفيقي از استراتژي استاد محور و دانشجو محور است.در اين برنامه به اي نكات توجه ميشود.

 1- آموزش مبتني بر نيازهاي جامعه

 2- توجه به ارتباط صميمانه و نزديك اساتيد با دانشجو

 3- تشويق و حمايت از مشاركت دانشجويان در طرح هاي پژوهشي

 4- توجه به روش ها و فنون نوين آموزشي

 5- آموزش مبتني بر وظايف حرفه اي و حل مشكلات سلامت جامعه و سازمان هاي بهداشتي درماني

 

لینکهای مفید

عنوان