آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 923
 بازدید امروز : 397
 کل بازدید : 1118203
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.3551

صفحه اصلی > دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده > کمیته های دفتر مطالعات و توسعه و اعضاء  > کمیته برنامه ریزی درسی و طرح درس 

هدف اصلی این کمیته مشارکت و اهتمام در جهت بازنگري برنامه هاي درسی گروه هاي آموزشی دانشکده متناسب با نیازهاي فراگیران و سیاست هاي آموزشی – بهداشتی دانشگاه و وزارت متبوع و ارزشیابی و ارتقاء طرح دروس اساتید و مدرسین دانشکده است.

شرح وظایف کمیته  برنامه ریزی درسی و طرح درس

1)      تشکیل منظم جلسات کميته

2)      بررسی ساختاری طرح دروس اساتید

3)      بررسی محتوی طرح دروس براساس فرم ارزشیابی مدیر گروه

4)      اولویت بندی و ارسال طرح دروس اعضای هیات علمی دانشکده جهت بررسی و تائید نهایی توسط کمیته طرح درس EDC دانشگاه

 

اعضاء کمیته

آقای مهندس فتحی

آقای افشار

آقای دکتر رفیعی مهر

آقای امیری

خانم مظفری

خانم زندیه

خانم پورکاوه( دبیر کمیته)

خانم رضائی

خانم علیپور


فعالیت هاي کمیته:

بررسی و بازنگري در برنامه هاي درسی و نحوه ارائه دروس مختلف با مشارکت گروههاي آموزشی دانشکده

جلب حمایت، پیگیري و ارزیابی طرح درس اعضاي هیئت دانشگاه. EDC علمی مطابق با فرمت مصوب دانشگاه در جهت فرآیند EDC

ارتباط مستمر و هماهنگی با بررسی و تائید طرح درس.

برنامه ریزي و اجراي پژوهش جهت ارزیابی کوریکولوم آموزشی گروههاي آموزشی

لینکهای مفید

عنوان