متن متحرک مورد نظر ، حذف شده است
< AryanicCMS:pic:0:0:0:0:0>
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1118
 بازدید امروز : 457
 کل بازدید : 1363270
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 2.7983

صفحه اصلی > دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده > کمیته های دفتر مطالعات و توسعه و اعضاء  > کمیته آموزشی و برنامه ریزی درسی  

 

هدف اصلی این کمیته مشارکت و اهتمام در جهت بازنگري برنامه هاي درسی گروه هاي آموزشی دانشکده متناسب با نیازهاي فراگیران و سیاست هاي آموزشی – بهداشتی دانشگاه و وزارت متبوع و ارزشیابی و ارتقاء طرح دروس اساتید و مدرسین دانشکده است.


شرح وظایف کمیته  آموزشی و برنامه ریزی درسی 

1)      تشکیل منظم جلسات کميته

2)      بررسی ساختاری طرح دروس اساتید

3)      بررسی محتوی طرح دروس براساس فرم ارزشیابی مدیر گروه

4)      اولویت بندی و ارسال طرح دروس اعضای هیات علمی دانشکده جهت بررسی و تائید نهایی توسط کمیته طرح درس EDC دانشگاه

دبیر کمیته

خانم دکتر فاطمه امیری

اعضاء کمیته

آقای امیر اسدی فخر

آقای دکتر محمدکریم صابری

 آقای دکتر ایرج صالحی

 آقای محمدرضا صفری

خانم نسیم علی پور

آقای دکتر کریم قاضی خانلو

آقای دکتر علی محمدپور

 خانم دکتر لیلا معصومی

خانم مهناز مقدری کوشا


فعالیت هاي کمیته:

بررسی و بازنگري در برنامه هاي درسی و نحوه ارائه دروس مختلف با مشارکت گروههاي آموزشی دانشکده

جلب حمایت، پیگیري و ارزیابی طرح درس اعضاي هیئت دانشگاه. EDC علمی مطابق با فرمت مصوب دانشگاه در جهت فرآیند EDC

ارتباط مستمر و هماهنگی با بررسی و تائید طرح درس.

برنامه ریزي و اجراي پژوهش جهت ارزیابی کوریکولوم آموزشی گروههاي آموزشی

لینکهای مفید

عنوان