به وب سایت دانشکده پیراپزشکی همدان خوش آمدید ***سال 1400سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گرامیباد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3584
 بازدید امروز : 410
 کل بازدید : 1728162
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 2.1311
تقویم
صفحه اصلی >  اداره آموزش > آموزش عمومی > قوانین و مقررات  > آموزشی > کارشناسی > فراغت از تحصيل 


ماده 64
:
دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از دوره هاي كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوتسه را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات اين آيين نام هبا موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دروه شناخته مي شود.
تبصره 1:
تاريخ فراغت از تحصيل روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط ستاد به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل مي شود.
تبصره2:
با توجه به تبصره 1 و رعايت دقيق ماده 24 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نيمسال زمان خاصي را براي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد.


ماده 65:
ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل بايد حداقل 12 باشد و در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي دريافت كند. در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو از 12 كمتر باشدچنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد مي توان د حداكثر تا 20 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است در يك نيمسال تحصيلي ( در دوره كارداني) و 2 نيمسال تحصيلي (در دوره كارشناسي) مجدداً امنتخاب و آن درس را تكرار كند و ميانگين كل خود راجبران نمايد.
در اين صورت نمرات دروس تكراري علاوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب مي شود.
تبصره 1:
دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا علي رغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود راج بران نمايد در وصرتي كه مقطع تحصيلي او كارداني است از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد پيوسته باشد بر اساس ماده 30 و تبصره آن مي تواند به اخذ مدرك مقطع تحصيلي پايين تر فارغ التحصيل شود.
تبصره 2:
دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازي و كارشناسي ارشد پيوسته ساير رشته هاك ه بيش از 135 واحد دروسي دوره راب ا حداقل ميانگين نمرات 12 گذرانده باشند مي توانند حسب درخواست خود با مدرك كارشناسي در رشته داروسازي يا رشته مربوط فارغ التحصيل شوند.


ماده 66:
اين آيين نامه در 12 فصل و 66 ماده و 48 تبصره در جلسات 316 الي 339 شوراي عالي برنامه ريزي مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام در جلسه 339 مورخ 14/2/1376 به تصويب نهايي رسيد و از تاريخ تصويب براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي 77-1376 وارد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي شوند لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد تمام آيين نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملهاي مغاير با آن براي اين قبيل دانشجويان لغو مي شود.

لینکهای مفید