متن متحرک مورد نظر ، حذف شده است
< AryanicCMS:pic:0:0:0:0:0>
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3080
 بازدید امروز : 361
 کل بازدید : 1365438
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 3.9232

صفحه اصلی >  اداره آموزش > آموزش عمومی > قوانین و مقررات  > آموزشی > کارشناسی > پذيرش واحدهاي درسي 


ماده 63:
معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون سراسري قبلاً در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اندب ا رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است:
1-
دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.
2-
دانشگاه قبلي و مدرك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.
3-
تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد.
4-
محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد.
تبصره 1:
معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذي ربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود.
تبصره 2:
نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهدش د.
تبصره 3:
به ازاء هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود.

لینکهای مفید

عنوان