به وب سایت دانشکده پیراپزشکی همدان خوش آمدید ***سال 1400سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گرامیباد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 13894
 بازدید امروز : 498
 کل بازدید : 1728250
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.8322
تقویم
صفحه اصلی >  اداره آموزش > آموزش عمومی > قوانین و مقررات  > آموزشی > کارشناسی > واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل 

واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل


تعداد واحدها

ماده 10:
تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي به شرح زير است:
1-
دوره هاي كارداني : بين 68 تا 72 واحد
2-
دوره هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته هاي فني و مهندسي ، 130 تا 135 واحد
3-
دوره هاي كارشناسي پيوسته فني و مهندسي 130 تا 140 واحد
4-
دوره هاي كارشناسي ناپيوسته 67 تا 70 واحد
5-
دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته 172 تا 182 واحد
تعداد واحد انتخابي در نيمسال تحصصيلي


ماده 11:
هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي را انتخاب كند.
تبصره 1: در آخرين نيمسال تحصيلي ، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.
تبصره 2:
در صورتيكه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تأييد استاد مربوط، مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند.
تبصره 3: اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر دانشگاه در نيمسال بعد از حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند.
تبصره 4: در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد باقي داشته باشد، حتي اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه ، مي تواند تمامي واحدهاي باقي مانده را در يك نيمسال انتخاب كند.
تبصره 5: تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است.


دروس پيشنياز
ماده 12:
آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در دوره هاي كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خامم امتحان آنها، در آزمون ورودي در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظف اند حسب موردنياز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند به عنوان دروش جبراني يا (پيشنياز دانشگاهي) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
تبصره 1:
تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيشنياز دانشگاهي بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده است.
تبصره 2:
سازمان سنجش و آموزش كشور موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ، كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار دهد.
تبصره 3:
ارائه دروس پيشنياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاهها از هر حيث ، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.
نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود و در مشروطي ، قبولي يا ردي دانشجو تأثير دارد.
تبصره 4:
به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيشنياز دانشگاهي را گذرانده باشند يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.


طول دوره
ماده 13:
حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 6 سال است. در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود

لینکهای مفید