به وب سایت دانشکده پیراپزشکی همدان خوش آمدید ***سال 1400سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گرامیباد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 17591
 بازدید امروز : 566
 کل بازدید : 1728318
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 1.8241
تقویم
صفحه اصلی >  اداره آموزش > آموزش عمومی > قوانین و مقررات  > آموزشی > کارشناسی > ثبت نام 

 

فصل اول شرايط  ورود و نام نويسي

شرايط ورود
ماده 1:

:
1-1 - مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي ، بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

2-1- -
داشتن گواهينامه پايان دوره متوسط هاز داخل يا خارج كشور، مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه) يا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد به تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.
3-1  پذيرفته شدن در آزمون ورودي

4-1  
سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي ك هاز طريق مراجع ذي ربط صادر مي شود.
شرايط ورود در دوره هاي كارداني، كارشناسيپيوسته و ناپيوسته)، كارشناسي ارشد پيوسته و دوره هاي دكتري عمومي پزشكي و داروسازي، دندانپزشكي و دامپزشكي، اعم از دوره هاي روزانه و شبانه به شرح زير است


نام نويسي

ماده2:
پذيرفته شدگان آزمون ورودي، موظف اند در مهلت هايي كه توسط دانشگاه اعلام مي وشد، براي نام نويسي و انتخاب واحد مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد
.
ماده 3
:
دانشجو موظف است در هر نيمسال ، در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند . عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطلاع و عذر موجه در يك نيمسال بمنزله انصراف از تحصيل است در صورت تأخير و يا عذر موجه ، حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل را در آن نيمسال ندارد. ولي آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود
.
تبصره: دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خوددارري از نام نويسي، با دلايل مستند، بطور مكتوب در اولين ماه بعداز آغاز هر نيمسال تحصيلي، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.


منع تحصيل

ماده 4:
دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش ا زيك رشته و در هر رشته بيش ا زيك گرايش در يك يا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي به تشخيص كميسيوت بررسي موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي وشد و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذي ربط بپردازد
.
تبصره
:
دانشجويان ممتاز (با استعدادهاي درخشان)، ازشمول اين ماده مستثني هستند
.
تعريف دانشجوي ممتاز، و ضوابط اجرايي اين تبصره ، توسط شواري هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي تعيين وابلاغ مي شود

 

 

لینکهای مفید