به وب سایت دانشکده پیراپزشکی همدان خوش آمدید ***سال 1400سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گرامیباد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4785
 بازدید امروز : 281
 کل بازدید : 1728033
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 1.6791
تقویم
صفحه اصلی >  اداره آموزش > آموزش عمومی > قوانین و مقررات  > آموزشی > کارشناسی > تعاريف 

تعاريف
در اين آئين نامه تعاريف زير پذيرفته شده است


- دانشگاه:
به همه دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي اعم از آموزشي و پژوهشي ، روزانه و شبانه، دوليتي و غير دولتي، دانشگاه گفته مي شود.

 

دانشكده:واحدي ا زيك دانشگاه است كه در رده خاصي از علوم فعاليت دارد. مانند: دانشكده عمومي دانشكده برق، دانشكده الهيات و نظاير آن.


 - گروه آموزشی: گروه آموزشي واحدي ا زيك دانشكده و يا يك دانشگاه است كه در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس فعاليت دارد. مانند گروه رياضي، گروه معارف اسلامي و نظاير آن .


 - گروه برنامه ريزي :منظور از گزوه برنامه ريزي يكي از گروههاي نه گانه شوراي عالي برنامه ريزي است كه در وزارت فرهنگ و آموزش عالي استقرار دارند.


- گروه آزمايشي: منظور از گروه آزمايشي يكي از گروههاي آزمايشي سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري دانشگاهها است كه دراوطلبان را بر حسب رشته هاس انتخابي به گروههاي خاص تقسيم ميكند.


 -دوره: دوره به مدت زمان يا مجموعه فعاليتهاييگفته مي شو دكه دانشجو وارد دانشگاه شده در يك رشته خاص تحصيل كرده و در آن دشته فارغ التحصيل مي شود. ماننددوره كارداني، دوره كارشناسي و ...


 -اداره آموزش:اداره آموزش يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي، انتخاب واحد و انجام امتحانات، جمع آموري نمرات و اعلام نتايج را بر عهده دارد.


 -استاد: هر فردي كه مسئوليت تدريس و اداره كلاس را در يك درس چه بصورت نظري يا عملي و يا كارگاهي و كارآموزي بر عهده دارد استاد ناميده مي شود.


-رشته: رشته يكي از شعب فرعي از گروههاي علمي (علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي، هنر، تربيت معلم و علمي – كاربردي) است كه از لحاظ موضوع كاملاً مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص مي انجامد. دروس مشترك در دو رشته متفاوت ، نبايد از 30 درصد كل واحدها در هر دو رشته تجاوز كند.


- گرايش: هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايش ناميده مي شود. اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از 30% كل واحدها بيشتر باشد.

 

 

لینکهای مفید