به وب سایت دانشکده پیراپزشکی همدان خوش آمدید ***سال 1400سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گرامیباد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2528
 بازدید امروز : 455
 کل بازدید : 1728207
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 2.9472
تقویم
صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاونت آموزشي و پژوهشي/اداری و مالی > شرح وظایف 

رسالت:

معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی همدان مسئول ارائه خدمات آموزشی به فراگیران در سطوح مختلف و تربیت نیروی انسانی توانمند و متخصص در عرصه خدمات پیراپزشکی در جامعه میباشد. این معاونت در راستای دستیابی به اهداف خود، بر آن است تا اقدامات ذیل را به مرحله اجرا درآورد:

 • بهبود و توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی در حد استانداردهاي بينالمللي در سطوح مختلف
 • بهبود مداوم فرآیندهای آموزشی در جهت افزایش بهرهوری
 • جلب مشارکت اعضاء هیأتعلمی، دانشجویان و کارکنان در جهت تحقق اهداف پیشبینی شده
 • تلاش در جهت دستیابی به فناوری های نوین آموزشی
 • توسعه ارتباطات بین دانشکدهای در راستای تبادل علمی
 • رعایت قوانین و مقررات موجود آموزشی و اجرای مصوبات و هماهنگی با سیاستهای کلان دانشگاه و وزارت متبوع
 • ارتباط مستمر آموزشي با دانش آموختگان

چشم انداز:

مسئولین دانشکده، اعضاء هیأتعلمی، کلیه کارکنان و فراگیران تلاش میکنند تا در طی 5 سال آینده دانشکده پیراپزشکی همدان را به قطب برتر آموزش پیراپزشکی کشور تبدیل نمایند. این مهم ازطریق افزایش مستمر کارایی و اثربخشی نظام آموزشی،گسترش پژوهشهای کاربردی در زمینه آموزش و بکارگیری نتایج آن، دستیابی به استانداردهای آموزشی با کسب رتبههای برتر در رتبهبندی دانشگاهها و بسترسازی مناسب برای مشارکت اعضاء هیأتعلمی، کارکنان و دانشجویان میسر است.

ارزش ها:

 • پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی
 • قانون مداری، شایسته سالاری و رعایت عدالت در محیط کار
 • انظباط اداری و برنامه محوری در امور آموزشی
 • صداقت به عنوان زیربنای ارتباطات سازمانی
 • اعتقاد به ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی
 • بها دادن به رضايت آموزش دهندگان و آموزش گيرندگان
 • بها دادن به استعدادهاي درخشان و هدايت و پرورش آنان
 • ارج نهادن به کرامت بیماران و حفظ اسرار آنها
 • صرفهجویی و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات
 • ایجاد محیط تقویتکننده فرهنگ مشارکت و کار تیمی

وظایف:

 • اداره كليه امور آموزشي دانشکده
 • مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذيربط
 • نظارت برحسن اجراي مقررات و آئيننامههاي آموزشي
 • تدوين و پيشنهاد اصول اجرایي امور آموزشي
 • نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه
 • تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشکده
 • برنامهريزي امور آموزشي با همكاري واحدهاي ذيربط
 • نظارت بر حسن اجراي برنامهها و فعاليتهاي آموزشي هر گروه و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه
 • ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاء هيأتعلمي و مديران آموزشي گروههای مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشکده
 • انجام بررسيهاي ادواری در زمينه تغيير يا توسعه برنامههاي درسي و تطبيق برنامهها با نيازهای روز
 • نظارت بر حسن اجراي آزمونهای دانشکده و تهيه و پيشنهاد آئيننامههاي لازم جهت امتحانات
 • برقراري ارتباط و حسن همکاری با ساير نهادهای آموزشي و واحدهاي موجود در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه و وزارت متبوع
لینکهای مفید