آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1314
 بازدید امروز : 225
 کل بازدید : 1114984
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 2.3601

صفحه اصلی > دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده > اقدامات انجام شده 

سابقه اقدامات انجام شده در EDO دانشکده پیراپزشکی به قرار زیر می باشد:

اجرای فرایندهای آموزشی:

1-استقرار  مدیریت آموزشی(سال 1391)

2- طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان(1392)

3-تعمیم اقتصاد مقاومتی برکاهش هزینه های آموزش بالینی با تکیه بر روش آموزش دانشجو محوری در مراکز دارای کثرت کارآموز(1392)

4- طراحی، اجرا و ارزشیابی الگو member ship در آموزش بالینی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی همدان(1392)

5-فرایندهای طراحی و ساخت و اجرا نرم افزار آموزشی تجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای MCQ در اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان(1392)

6- بررسی نگرش اخلاق حرفه ای در اعضاء هیات علمی دانشکده پیراپزشکی همدان(1392)

7- طراحی و تدوین استانداردسازی و کنترل کیفیت در آزمایشگاه (1392)

8-ارزیابی اجرای برنامه آموزشی دوره کارآموزی در عرصه رشته علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی از دیدگاه دانشجویان(1393)

9- بررسی میزان تاثیر محتوی و سرفصل دروس رشته رادیولوژی برکیفیت آموزشی دانشجویان رشته رادیولوژی (1393)

10- بررسی میزان تاثیر دوره های بازآموزی حفاظت در ببرابر اشعه بر میزان آگاهی پزشکان و پرستاران (1393)

11- بررسی میزان تطبیق محتوی برنامه های آموزشی گروه رادیولوژی با نیازهای شغلی از دیدگاه فارغ التحصیلان و ارائه پیشنهادات اصلاحی برای سرفصل دروس(1393)

 

 کارگاه های برگزار شده:

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ ارائه

گروه هدف

(مخاطبین)

ارائه دهنده

1

Western blot

21/1/95

22/1/95

اعضای هیئت علمی

گروه علوم آزمایشگاهی

آقای فرجام گودرزی

2

استخراج  RNA، وسنتز   DNA

16/11/95

اعضای هیئت علمی

گروه علوم آزمایشگاهی

آقای فرجام گودرزی

3

بیهوشی در پیوند کلیه

13/12/95

دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

خانم خدیجه قادری

4

جراحی پیوند کلیه

13/12/95

دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

خانم فاطمه نوری

5

آناتومی و فیزیولوژی کلیه

13/12/95

دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

خانم اکرم پاکرو

6

مراقبت های قبل و بعد از پیوند کلیه

13/12/95

دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

خانم فاطمه محمدی

7

آشنایی با کلیشه های رادیوگرافی قفسه سینه

 

28/1/95

دانشجویان اتاق عمل

خانم مریم پورکاوه

8

آشنایی با کلیشه های رادیوگرافی شکم

28/1/95

 

خانم مریم پورکاوه

9

اشنایی با EKG یتمی و آرتیمی های شایع

12/8/95

دانشجویان هوشبری

خانم مهناز مقدری کوشا

10

اشنایی با EKG یتمی و آرتیمی های شایع

24 الی 26/9/94

دانشجویان هوشبری

خانم فهیمه مهدی پور

11

پیشگیری از needle stick و بخیه زدن

25/8/94

دانشجویان علوم آزمایشگاهی

خانم مهشید الیاسی

12

کمکهای اولیه در سوختگی و شکستگی

6/9/94

2/9/94

دانشجویان علوم آزمایشگاهی

خانم نسیم علیپور

13

اندازه­گیری علائم حیاتی

16/9/94

2/9/94

دانشجویان علوم آزمایشگاهی

آقای علی مهدیون

14

اقدامات اولیه حفظ حیات

23/9/94

دانشجویان علوم آزمایشگاهی

خانم نسیم علیپور

15

آشنایی با سیمولاتور آموزش لاپاراسکوپی و تزریق داخل نخاعی جدید اتاق پراتیک

مهر ماه 1395

اعضای هیئت علمی و کارشناسان گروه اتاق عمل و بیهوشی

نماینده شرکت سازنده

16

آشنایی با نحوه کار با مولاژهای آموزشی

13/8/95

اعضای هیئت علمی و کارشناسان گروه اتاق عمل و بیهوشی

خانم مهدی پور

لینکهای مفید

عنوان