به وب سایت دانشکده پیراپزشکی همدان خوش آمدید ***سال 1400سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گرامیباد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1945
 بازدید امروز : 218
 کل بازدید : 1729617
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.7171
تقویم
صفحه اصلی > آئین نامه/شیوه نامه/ فرم > شیوه نامه/ آئین نامه/فرم > پژوهشی > آئین نامه های پژوهشی > آئين نامه تصويب و بررسي طرحهاي تحقيقاتي 

به منظور تسريع در روند بررسي طرح هاي تحقيقاتي و ارتقاء كيفيت طرح ها در راستاي شاخص توليد علم اين آئين نامه تنظيم و اجرا مي گردد.

1-    به دانشكده ها، پژوهشکده ها ، مراكز تحقيقاتي، شوراي HSR، كميته تحقيقات دانشجويي، EDC و واحدهاي توسعه تحقيقات باليني كه داراي شوراي پژوهشي مورد تاييد معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه مي باشند تفويض اختيار مي گردد كه طرح هاي تحقيقاتي تا سقف مالي تعيين شده را مورد بررسي و تصويب قرار داده و جهت تاييد نهايي به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال كنند. انجام داوري و بررسي طرحها بعهده واحدهاي مربوطه بوده و مستندات مربوطه به معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه ارسال مي شود.

بصره1: سقف مالي واحد هاي مذكور در انتهاي سال مورد بازبيني شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گرفته  و سپس پيشنهاد شوراي پژوهشي به  هيئت رئيسه دانشگاه تقديم مي گردد.

تبصره 2: معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه مي تواند كليه طرح هاي تحقيقاتي را جهت بررسي و ارزيابي به داور داخل و يا خارج از دانشگاه ارسال نمايد.

2-    طرح های تحقیقاتی مصوب مراکز تحقیقاتی پس از  بررسی و تصویب در شورای پژوهشی پژوهشکده مربوطه جهت تصویب نهائی و عقد قرارداد به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال میگردد.

3- طرح هاي تحقيقاتي بيش از سقف مالي تعيين شده براي هر طرح پژوهشي مصوب در مراكز مربوطه  پس از بررسي اوليه در واحدهاي ذيربط، در شوراي پژوهشي دانشگاه مورد بررسي قرار مي گيرد.

4- حداكثر طرح هاي تحقيقاتي همزمان براي مجري اول 4 عنوان مي باشد مشروط بر اينكه طرح هاي قبلي بر اساس جدول زمان بندي طرح، در حال انجام باشد و در صورتيكه، هر يك از طرح هاي قبلي مجري نسبت به  جدول زمان بندي (گزارش 50% و يا گزارش نهايي) تأخير داشته باشد، طرح بعدي بوسيله شوراي پژوهشي دانشگاه  مورد بررسي قرار نمي‏گيرد.

تبصره1: حداكثر تعداد طرح هاي تحقيقاتي همزمان براي اعضاء تمام وقت مراكز تحقيقاتي 5 طرح مي باشد.

تبصره2: تعداد طرح‏هاي تحقيقاتي HSR اعضاء هيأت علمي جزء حداكثر تعداد طرحها در نظر گرفته نمي‏شود.

تبصره 3: حداكثر تعداد طرحهاي تحقيقاتي دانشجویی برای اعضای هیات علمی دانشگاه  6 عنوان بوده و جزء حداکثر تعداد طرحها در نظر گرفته نمی شود. مشروط بر اينكه طرح هاي قبلي بر اساس جدول زمان بندي طرح، در حال انجام باشد و در صورتيكه، هر يك از طرح هاي قبلي مجري نسبت به  جدول زمان بندي (گزارش 50% و يا گزارش نهايي) تأخير داشته باشد، طرح بعدي بوسيله شوراي پژوهشي دانشگاه  مورد بررسي قرار نمي‏گيرد.

 

 تبصره 4: حداكثر تعداد طرحهاي تحقيقاتي دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه بعنوان مجری اول 2 عنوان میباشد.

5-  برون ده مورد انتظار از هر طرح تحقيقاتي (كل طرح هاي ارائه شده از سوي دانشكده ها، پژوهشکده ها، مراكز تحقيقاتي، شوراي HSR، كميته تحقيقات دانشجويي، EDC و واحدهاي توسعه تحقيقات باليني) بر اساس میزان هزینه درخواستی برای انجام پروژه  تعیین و به شرح  جدول ذیل خواهد بود:

 

بودجه طرح به ریال

سطح نمایه مجله

محل نمايه شدن مقالات

تعداد مقالات

یکصد الی یکصد و پنجاه میلیون ریال

سطح 1

ISI( Web of Sciences), Medline/Pubmed

یک

یکصد و پنجاه میلیون ریال الی دویست میلیون ریال

سطح 1

سطح 2

ISI( Web of Sciences), Medline/Pubmed

+

Chemical Abstract ,Biosis, Embase , scoupus ,current content

یک + یک

بیش از دویست میلیون ریال

سطح 1

ISI( Web of Sciences), Medline/Pubmed

دو

پنجاه میلیون ریال الی یکصد میلیون ریال

سطح 2

Scoupus انگلیسی

یک

ده میلیون ریال الی پنجاه میلیون ریال

سطح 3

مقالات چاپ شده در مجلات ايندكس شده در ساير نمايهنامه هاي تخصصي بین المللی و مجلات علمي- پژوهشي داخلی

یک

کمتر از ده میلیون ریال

-

-

بدون مقاله

  تبصره 1- در کلیه موارد فوق محقق میتواند از سایر نمایه ها استفاده و امتیاز معادل ارائه نماید بجز در مواردی که سقف بودجه طرح از یکصد و پنجاه میلیون ریال بالاتر باشد که در این صورت ارائه حداقل یک مقاله با نمایه سطح یک الزامی است.

 تبصره2- هزينه هاي متعلقه به مواد غير مصرفي اموالي شامل برون ده طرح تحقيقاتي نخواهد شد. و هزینه کرد این بودجه در اختیار معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه بوده که جهت خرید تجهیزات مصوب طرح و با نظر مجری طرح استفاده خواهد شد. ضمنا تجهیزات خریداری شده با شماره اموال معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  در مرکز تحقیقاتی تصویب کننده طرح بکار گرفته خواهد شد.

6- پرداخت اعتبار طرح هاي تحقيقاتي مصوب دانشكده ها، مراكز تحقيقاتي،  EDCو واحدهاي توسعه تحقيقات باليني به شرح ذيل مي باشد:

 50% اعتبار پس از عقد قرارداد، و پرداخت 35% در زمان ارائه گزارش نهائی و مستندات مربوط به submit  مقاله  و 15 % باقیمانده منوط به اعلام پذيرش، يا اصل مقاله و يا مقالات چاپ شده ( برابر با تعهدات مجری ) و يا ارائه تأييدیه نتيجه و بكارگيري محصول طرح تحقيقاتي از مراجع ذينفع(با تشخيص معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه)   و در صورت خريد وسايل غيرمصرفي مندرج در پيش نويس طرح، ارائه شماره پلاك اموال مذكور به معاونت مي باشد.  

تبصره 1: در صورتيكه هزينه مواد مصرفي و  انجام آزمايشات تخصصي طرح بيش از 50% اوليه بودجه طرح باشد كل هزينه مواد مصرفي طرح  تا سقف 80% قابل پرداخت مي‏ باشد.

تبصره2: مجري موظف است ظرف مدت 24 ماه پس از  عقد قرارداد مدارك اعلام پذيرش يا اصل مقاله چاپ شده و يا نتيجه بررسي و بكارگيري محصول طرح تحقيقاتي را از مراجع ذينفع استعلام نموده و به معاونت ارائه نمايد در غیر اینصورت پرونده طرح کاملا بسته میگردد و به منزله تسویه حساب نهائی خواهد بود.

 تبصره3: نويسنده مسئول مقاله بايستي در قسمت تشكر مقاله (Acknowledgment)، شماره طرح و تامين كننده بودجه طرح ( معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي همدان )  را نيز قيدنمايد.

7- در کلیه موارد بندهاي ماده 5  شرط قبول مقاله جهت تسويه حساب طرح استفاده از آدرس علمی (Affiliation) دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده و طرح دهندگان حق چاپ مقاله ای با آدرس دیگری نخواهند داشت مگر در مواردی که طرح تحقیقاتی بصورت مشترک انجام شده باشد.

تبصره 1- آدرس علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان بایستی برای مقالات فارسی ( دانشگاه علوم پزشکی همدان) و برای مقالات انگلیسی (  Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran ) می باشد. رعایت دقیق این آدرس الزامی می باشد و مقالات خارج از این آدرس مورد قبول واقع نمی شود.

8- حداقل 70% از كل طرح هاي ارائه شده از سوي دانشكده ها، مراكز تحقيقاتي، شوراي HSR، كميته تحقيقات دانشجويي،EDC و واحدهاي توسعه تحقيقات باليني بايستي درراستاي اولويت‏هاي پژوهشي دانشگاه باشد.

9- پرداخت هزينه هاي خدمات تخصصي ( انجام آزمايشات و تست هاي پاراكلينيك و... ) در صورت  برابر بودن هزينه ها  صرفا در صورت انجام  در واحدهاي تابعه دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود. در صورت عدم امكان انجام اين خدمات در واحد هاي تابعه دانشگاه، با نظر شوراي پژوهشي دانشگاه در مراكز خصوصي قابل انجام ميباشند.

آين آئين نامه در 9 ماده در جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي همدان مورخه  13 / 12/1392 تصويب و از ابتدای سال 1393 قابل اجراء ميباشد. 

 

لینکهای مفید