به وب سایت دانشکده پیراپزشکی همدان خوش آمدید ***سال 1400سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گرامیباد
منو اصلی
صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > گروه كتابداري و اطلاع رساني پزشكي > اعضاء هیئت علمی 

 

مدیر گروه

نام و نام خانوادگي :

حسين وکيلی مفرد

مرتبه علمي:

استاديار

رشته:

کتابداری و اطلاع رسانی

مدرك:

دکترای تخصصی

vakili@umsha.ac.ir

معرفي آكادميك (CV) 

برنامه هفتگی

عضو گروه

Description: http://paramed.umsha.ac.ir/uploads/20_82_5456.jpg

نام و نام خانوادگي :

محمدرضا امیری

مرتبه علمي:

استادیار

رشته:

کتابداری و اطلاع رسانی

مدرك:

دکترای تخصصی

m.r.amiri@umsha.ac.ir

معرفي آكادميك (CV) 

برنامه هفتگی

عضو گروه

نام و نام خانوادگي :

محمد کریم صابری

مرتبه علمي:

استادیار

رشته:

کتابداری و اطلاع رسانی

مدرك:

دکترای تخصصی

m.saberi@umsha.ac.ir

معرفي آكادميك (CV) 

برنامه هفتگی

 


 

عضوگروه

 

نام و نام خانوادگي :

سید عابدین حسینی آهنگری

 مرتبه علمي:

استاديار

رشته:

کتابداری و اطلاع رسانی

مدرك:

دکترای تخصصی

.

معرفي آكادميك (CV) 

برنامه هفتگی