به وب سایت دانشکده پیراپزشکی همدان خوش آمدید ***سال 1400سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گرامیباد
منو اصلی
صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > گروه اتاق عمل  > اعضاء هیئت علمی  

 

 

مدیر گروه

نام و نام خانوادگي :

بهزاد ایمنی

مرتبه علمي:

 استادیار


رشته:

اتاق عمل

مدرك:

دکترای تخصصی

پست الکترونیک Behzadiman@umsha.ac.ir

معرفي آكادميك (CV) 

برنامه هفتگی

عضوگروه

نام و نام خانوادگي :

مهناز مقدری کوشا

مرتبه علمي:

مربی

رشته:

پرستاری

مدرك:

کارشناسی ارشد

پست الکترونیک M.moghadarikoosha@umsha.ac.ir

معرفي آكادميك (CV) 

برنامه هفتگی

 

عضوگروه

 نام و نام خانوادگی:

 اشکان کریمی

مرتبه علمي:

مربی

رشته:

اتاق عمل

مدرك:

فوق لیسانس

پست الکترونیک ash.karimi@umsha.ac.ir

معرفي آكادميك (CV) درصفحه گوگل اسکالر

 برنامه هفتگی