آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3145
 بازدید امروز : 404
 کل بازدید : 1118210
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.6271

صفحه اصلی > دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده > محورها و وظايف دفتر مطالعات و توسعه 

 محور هاي کلي وظايف  دفتر مطالعات وتوسعه دانشکده

هدايت و حمايت علمي و فني در زمينه هاي :

 

الف- برنامه هاي آموزشي:

- انجام نياز سنجي اعضاي هيئت علمي و جذب نظرات آنها

- نظارت بر تدوين طرح درس (Lesson Plan)

 

 ب- ارزشيابي :

- ارزشيابي دروني گروه ها و بررسي وضع موجود

- بهبود ساختار و روش ارزشيابي دانشجو

- ارزشيابي اعضاي هيئت علمي

- ارزشيابي برنامه و ارائه بازخورد

 


ج- آموزش اعضاي هيئت علمي در زمينه هاي مختلف آموزش:

- برنامه ريزي و اجراي کارگاه هاي آموزشي با هماهنگي دانشگاه EDC

- تدارک برنامه هاي سخنراني براي اعضاء هيات علمي و دانشجويان

- اطلاع رساني و تهيه منابع آموزشي جديد مورد نياز اعضاي هيئت علمي

 

 د- پژوهش در آموزش:

- مشارکت در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه آموزش

- مشارکت در تعيين عناوين پژوهش در آموزش

 

 و- برقراري ارتباط مستمر با دانشجويان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزشي و شرکت دادن آنها در فعاليت هاي واحد  دفتر مطالعات وتوسعه

لینکهای مفید

عنوان