به وب سایت دانشکده پیراپزشکی همدان خوش آمدید ***سال 1400سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گرامیباد
صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > گروه راديولوژي 

تعريف رشته

علم پرتوشناسي بعنوان يكي از علوم مربوط به سلامتي ، از طريق تشخيص و درمان با سلامتي و آسايش بيمار ارتباط پيدا مي كند . پرتونگاري عملي است كه مربوط به استفاده هاي پزشكي از پرتوهاي ايكس براي توليد تصاويري با كاربردهاي تشخيصي و درماني بيماريها مي شود .راديولوژيست ، پزشكي است كه متخصص در اين علم بوده و پرتونگار ( تكنولوژيست پرتوشناسي ) نيز همكار فني راديولوژيست مي باشد . دانشجويان در پايان اين دوره نائل به اخذ درجه علمي كارداني پرتونگاري از دانشگاه شده و بر اساس مقررات جاري ، واجد شرايط شركت در آزمونهاي استخدامي و با ادامه تحصيل خواهند بود .

اهداف كلي

1-  مهيا كردن زمينه آموزش عالي علوم پرتوشناسي جهت آماده سازي تكنولوژيستها براي ورود به مدارج بالاتر .

2-   آماده كردن دانشجويان جهت آشنائي با نيازمنديهاي ملي در رابطه با پرتونگاري ، تكنولوژي پزشكي هسته اي ، پرتودرماني و يا يكي از فنون پيشرفته تصوير گيري

3- توسعه توانائي هاي دانشجويان جهت فعاليت بعنوان يكي از اعضاء فعال گروه مراقبتهاي پزشكي

4-ايجاد فرصتهاي آموزش پيشرفته در زمينه فنون تصويرگيري ، تكنولوژي پزشكي هسته اي و پرتودرماني براي فارغ التحصيلان .

5- گسترش دانش فراگيران از طريق يادگيري علوم و فنون جديد

6-ايجاد توانائي مديريت يك بخش پرتوشناسي در زمينه هاي مراقبتي، اجرائي و مشاوره اي در فارغ التحصيلان.

 

وظايف حرفه اي دانش آموختگان

كارشناسان تکنولوژي پرتوشناسي بر اساس نقشهائي كه در بخشها دارند، وظايف گوناگون را به عهده خواهند داشت شامل:

طول دوره و ساختار آن

طول كل دوره : 4 سال بوده و حداكثر مجاز آن 5سال مي باشد .

طول دوره آموزشي و كارآموزي : 6 نيمسال تحصيلي

طول دوره كارآموزي در عرصه : يك نيمسال تحصيلي

عرصه آموزشي

دروس تئوري و عملي در محل كلاسهاي دانشكده برگزار شده و واحدهاي كارآموزي در چهار بيمارستان آموزشي دانشگاه ارائه مي گردد .

بيمارستانهاي : شهيد مباشر كاشاني – سينا – اكباتان - فاطميه - بعثت


مدیر گروه رادیولوژی

اعضاء هیئت علمی گروه رادیولوژی

برنامه ترم بندی دروس رادیولوژی

سرفصل دروس رشته رادیولوژی

سرفصل دروس رادیولوژی ناپیوسته

دفترچه راهنمای رشته رادیولوژی