متن متحرک مورد نظر ، حذف شده است
< AryanicCMS:pic:0:0:0:0:0>
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5196
 بازدید امروز : 5
 کل بازدید : 1363292
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 2.9982

صفحه اصلی > شوراها و کمیته های دانشكده  > شوراها > شوراي آموزشي  

اعضای شورای آموزشی دانشکده 

 آقای دکتر محمدرضا امیری (رئیس دانشکده)

 آقای دکتر حمید بورقی( سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی و معاون اداری و مالی دانشکده)

 مدیران گروه های آموزشی دانشکده

خانم حسینی( مدیر اداره آموزش دانشکده)

خانم دکتر فاطمه امیری( مدیر  دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده)

 

 

 

 

 

 

 

وظايف شوراي آموزشي :

1- برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاون آموزشي دانشگاه ابلاغ مي گردد

2- تدوين سياست هاي آموزشي دانشكده با توجه به خط مشي  آموزشي دانشگاه

3- بررسي و تدوين طرح هاي آموزشي دانشكده و ارجاع آنها به شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

4- بررسي و تدوين طرح هاي ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي دانشكده و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي دانشگاه

5- هماهنگي ميان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترك

6- اتخاذ تصميمات اجرايي در جهت هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده

7- بررسي و تعيين نياز دانشكده به عضويت هيات علمي جديد و پيشنهاد آن به شوراي آموزشی دانشگاه به منظور تكميل اعضاي هيئت علمي هر گروه

8- پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي

9- بررسي و اظهار نظر در مواردي كه ریاست و معاونت محترم آموزشی  دانشکده به شورا ارجاع مي دهد .

10 - بررسي تقاضاهاي مرخصي مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه

11-بررسی درخواست های آموزشی دانشجویان و ارجاع به کمیته منتخب دانشگاه

12- بررسی درخواست های کارشناسان گروه های آموزشی

 

لینکهای مفید

عنوان